ชื่อ - นามสกุล :นายธนาชัย ภู่มาตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :